NODS självbedömningstest

För varje fråga du svarar på, välj aldrig, ibland, ofta eller alltid. När du har svarat på alla frågor, får du respons baserad på de besvarade frågorna.

NODS-SA är självutvärderingsversionen av Nods (NORC, självtest för spelberoende). Den var avsedd att hjälpa individer att utvärdera om att ändra eller söka hjälp för sitt spelbeteende. NODS baseras på DSM-IV-kriterierna för spelberoende (American Psychiatric Association, 1994) och utvecklades ursprungligen av National Opinion Research Center vid University of Chicago (NORC) och medarbetare för att hjälpa amerikanska, National Gambling Impact Study. För ytterligare information, se Toce-Gerstein och Volberg (2003).

Referenser:
-- American Psychiatric Association. 1994, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Washington, DC.
-- Gerstein, D.R., Volberg, R.A., Toce, M.T., and associates. 1999, Gambling Impact and Behavior Study: Report to the National Gambling Impact Study Commission. NORC vid University of Chicago.
-- Toce-Gerstein, M. T., Gerstein, D. R. & Volberg, R. A. (2003) A hierarchy of gambling disorders in the community. Addiction, 98, 1661-1672.

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play