Uttagspolicy

Vårt mål är att behandla dina uttag så snabbt  som möjligt. Därmed kommer vi att ta hänsyn till eventuella  uttagsbegränsningar som kan tillkomma och kommer även hålla oss till  kraven för Arbetsgruppen för finansiella åtgärder.

Om det är  relevant, och så långt som möjligt, kommer ditt uttag att betalas  tillbaka via de medel som du har gjort dina insättningar på, upp till  värdet på dina insättningar. Eventuella återstående medel kommer att  betalas via den betalningsmetod som du väljer. Uttag kan reflektera som  en enda betalning eller i steg, beroende på betalningsalternativ och  uttagsregler / krav.

Observera: om ett uttag görs för första  gången, ett stort uttag eller ändringar som görs på  betalningsalternativ, kan vi vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att  säkerställa att du är den rättmätiga mottagaren av medlen. I dessa fall  kan kopior av identitetshandlingar krävas innan betalning kan ske.  Dessa åtgärder har vidtagits för att skydda dina pengar och din  integritet och kan resultera i en viss fördröjning. Vi ber om ursäkt för  eventuella besvär detta kan orsaka.

Du kan återföra ett uttag  (eller en del av) till ditt spelkonto inom 24 timmar efter det att du  har begärt ditt ursprungliga uttag. Klicka då på ÅTERINSÄTT UTTAG.

Din återkallande kommer endast att skickas till vår bearbetningsinstitution efter den omvända uttagsperioden har löpt ut.

Senast uppdaterad: 01/01/2019 kl. 11.28 CET

Poker is restricted in your country

Please visit one of our other sites to play

sports

Check the Best Live Odds

Bet

live casino

Play with real people

Play