självtestspelgränserspelpaus

Betway – Regler och villkor

Välkommen till Betway, en leverantör i världsklass när det gäller spel på sport, casino, och poker online. 

Obs.: För att hjälpa dig med dessa regler och villkor har vi lagt till en del kommentarer med extra förklaringar. Dessa är inte juridiskt bindande, men allt annat på den här sidan är det.

Dessa regler och villkor gäller för kunder (”Kund(er)”, ”Du”) som använder produkter, appar eller webbplatser som erbjuds av, eller registrerar ett konto (kollektivt refererade till som ”Våra tjänster”) hos något av varumärkena som drivs av Betway Limited (”Betway”, ”Oss / Vi / Vår(a)”).

För att använda våra tjänster måste du skapa ett konto och göra en insättning.

Utöver detta dokument så inkluderar våra regler och villkor (”Villkor”) följande dokument:

Genom att bocka för rutan ”Jag är myndig och jag godkänner alla regler och villkor, och sekretesspolicyn” när Du skapar ett konto hos Betway, bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor och accepterar att du är bunden av dessa villkor.

Om du har frågor om dessa villkor bör du kontakta kundtjänst innan du går vidare. Om du inte går med på det som står i villkoren bör du inte använda våra tjänster.

Kommentar: Om du spelar hos Betway gäller dessa regler och villkor dig. Kontakta kundtjänst om du behöver få något förtydligat.

1. Om Betway

1.1 Betway

Betway Limited är ett maltesiskt registrerat företag (C39710) vars registrerade adress är: 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta.

När du registrerar dig skapar du ett konto hos Betway Limited. Dessa villkor ingås med Betway Limited.

1.2 Godkännande

Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar när man spelar och att det är du som är ansvarig vid sådan förlust. 

Du bekräftar att du använder våra tjänster av eget val, efter eget godtycke och på egen risk. Vad gäller dina förluster kommer du inte ha någon som helst fordran mot Betway eller någon samarbetspartner, eller respektive direktörer, tjänstemän eller anställda.

1.3 Dina tillgångar

Alla kunders tillgångar förvaras av Betway Limited i ett särskilt bankkonto för kundtillgångar och är avskilt från företagets kapital. I händelse av att Betway Limited blir insolvent och försätts i likvidation, ska dessa medel hanteras i enlighet med Sveriges lagar och är inte skyddade på annat sätt.

Kommentar: Betway är ett företag som är baserat på Malta. Vi skyddar alla pengar du sätter in på ditt konto, och förvarar dem separat från de pengar vi använder för att driva själva företaget.

2. Jurisdiktion

2.1 Licens och reglerande myndighet

Betway är reglerat och licensierat av Spelinspektionen för att erbjuda online spel och spel om pengar på www.betway.se.

Kommentar: Betway strävar efter att erbjuda dig ett rättvist, säkert och kul ställe att spela på. För att kunna göra det följer vi lokala lagar och är licensierade.

2.2 Restriktioner

Du måste vara permanent bofast i Sverige för att kunna registrera dig och använda våra tjänster.

Kommentar: Vi erbjuder endast våra tjänster till kunder på platser där det är lagligt att spela.

3 Att skapa ett konto

3.1 Verifiering

Vi måste verifiera alla våra kunders identitet för att uppfylla våra licenskrav, vårt ansvar att förhindra spel av minderåriga samt för att förhindra brott.

Vid registrering så måste du fylla i personnummer och använda BankID för att kunna öppna ett konto hos oss. Alla dina data används och skyddas så som det beskrivs i vår sekretesspolicy

3.2 Spel av minderåriga

Du måste vara över 18 år för att använda våra tjänster. Din ålder kommer att verifieras vid registreringstillfället innan ett konto kan öppnas.

Kommentar: Vi strävar efter ett erbjuda en säker plats för vuxna att spela på. För att kunna göra det så kontrollerar vi våra kunders identitet. Oftast kan detta göras automatiskt, men ibland kan vi behöva be dig om mer information.

3.3 Behöriga kunder

Anställda på Betway, dess licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklambyråer eller andra agenturer, mediapartners, återförsäljare och nära familjemedlemmar till samtliga nyss nämnda får ej delta i spel eller spel om pengar.

4. Ditt konto

4.1 Ett konto

Du kan endast registrera och använda ett spelkonto.

4.2 Korrekt information

Du måste se till att dina personuppgifter alltid är uppdaterade. Om du byter adress, e-postadress, telefonnummer, betalform eller andra kontakt-/personuppgifter så måste du kontakta kundtjänst för att uppdatera din kontoinformation. 

Om du vill uppdatera eller ändra betalinformation med syfte att göra ett uttag kan detta endast göras genom att kontakta kundtjänst.

4.3 Verifiering av bankuppgifter

Om du använder ett kredit-/betalkort och/eller ett bankkonto för att göra transaktioner hos Betway så måste kort-/kontoinnehavarens namn vara detsamma som det namn du registrerade ditt Betway-konto i.

Om namnet du registrerade ditt Betway-konto i och namnet på ditt kredit-/betalkort och/eller bank-/betalkonto på något sätt skiljer sig åt förbehåller vi oss rätten att spärra ditt konto tillsvidare. Om ditt konto blir spärrat så rekommenderar vi att du kontaktar kundtjänst för mer information om vår verifieringsprocess.

Kommentar: Betway-konton är endast för personligt bruk, så vi kräver att både ditt konto och din betalmetod står i ditt namn och enbart används av dig.

4.4 Inaktiva/vilande konton

Ett inaktivt konto är ett konto som har ett riktigt kontantsaldo och som inte har loggats in på under en period på tolv månader. Du kan reaktivera ett inaktivt konto genom att klicka in på Ditt konto.

En administrationsavgift på 50 kr kommer att dras från det inaktiva kontot varje månad fram tills att kontot inte längre innehåller några medel eller tills det har blivit aktivt igen. Den första avgiften debiteras i slutet av den tolfte månaden efter att den senaste inloggningen registrerades på kontot. Du kommer att bli kontaktad innan detta händer.

Betway kommer att betrakta ditt konto som vilande om ditt konto inte har besökts av dig på 18 månader i följd. När väl vilande kommer ditt konto att stängas. Om ditt konto är vilande kan du kontakta vår support så hjälper vi dig att se till att eventuellt innestående saldo returneras till dig.

Kommentar: Om du inte loggar in på ett helt år kommer det att dras en avgift från ditt konto varje månad. Oroa dig inte, vi kommer att påminna dig flera gånger innan detta händer. 

4.5 Stängning av ditt konto

Betway förbehåller sig rätten att stänga ditt konto i händelse av överträdelse av bestämmelserna angående acceptabel användning enligt stycken 7.1 och 7.2 av dessa villkor. Under dessa omständigheter så kommer Betway att betala ut kvarstående saldo på ditt spelkonto inom fem (5) dagar, förutsatt att alla andra lagar och bestämmelser som gäller för oss är i överensstämmelse. Om Betway stänger ditt konto, så kommer vi därvid att skriftligen informera dig och ange de bakomliggande skälen för avstängningen.

5. Betalningsinformation/Uttag

5.1 Att göra uttag

Vårt mål är att behandla ditt uttag så snabbt som möjligt och i den processen så tar vi hänsyn till eventuella uttagsbegränsningar samt följer direktiven som är utfärdade av Financial Action Task Force (FATF) för penningtvätt.

Du kan göra uttag från ditt kontantsaldo när du vill, så länge det uppfyller minimisumman för uttag enligt paragraf 5.3 och utestående omsättningskrav i avsnittet 5.8.3 och 6.2. 

5.2 Kreditupplysning

Betway förbehåller sig rätten att genomföra kreditupplysningar av alla kortinnehavare med hjälp av tredje parts-kreditföretag baserat på de uppgifter som lämnades vid registreringen. 

5.3 Minimiuttag

Betway ådrar sig avgifter när betalningar genomförs. För att täcka våra avgifter har vi satt ett minimibelopp för uttag på 50 SEK. Där relevant, och i den utsträckning som möjligt, kommer ditt uttag att betalas tillbaka via samma metod som du gjorde insättningen med. Om vi inte skulle kunna utföra utbetalningen via den metoden så kommer du att få välja betalningsmetod efter eget val. Uttag kan genomföras helt eller delvis, beroende på utbetalningsalternativ och uttagsregler/krav.

Betalningsavgifter kan tillkomma. Vänligen kontakta kundtjänst om du har några frågor om ditt uttag eller avgifter i samband med uttag. 

Kommentar: Det minsta beloppet du kan ta ut är 50 kr. Du kan se ditt saldo, och statusen på eventuella bonusar, under ”Mitt konto” när du är inloggad.

5.4 Säkerhetsåtgärder

Om du gör ett uttag för första gången; gör ett stort uttag eller om du ändrar betalningsalternativ, kan vi vidta ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den rättmätiga mottagaren. I dessa fall kan vi komma att begära kopior på identitetshandlingar innan utbetalningen kan genomföras. Vi vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att skydda dina pengar och din integritet och därför kan utbetalningen dröja lite längre.

5.5 Avbryta Uttag

Du kan avbryta ett uttag (eller en del av det) till ditt spelkonto efter en ursprunglig uttagsbegäran. Klicka helt enkelt på fliken Avbryt uttag.

Ditt uttag kommer att bearbetas först efter att den väntande uttagstiden på upp till 72 timmar har löpt ut. Observera att uttagstiden kan variera på helgerna.

5.6 Överföringar mellan konton

Överföring av pengar mellan individuella konton är strikt förbjudet.

5.7 Kredit

Det är förbjudet att spela på kredit på Betway. 

5.8 Finansiell institution

5.8.1 Ränta

Betway är inte en finansiell institution och därmed är insättningar på ditt spelkonto inte berättigade till några räntebetalningar överhuvudtaget.

5.8.2 Ingen juridisk- eller skatterådgivning

Betway tillhandahåller inte råd om skatt och/eller juridiska frågor. Kunder som vill få råd om skatt och juridiska frågor ombeds kontakta lämpliga rådgivare. 

5.8.3. Omsättning av insättningar

Om du vill ta ut pengar som du har satt in på ditt Betway-konto innan du satsar i något spel, förbehåller sig Betway rätten att avvisa uttaget och överföringen av pengar till dig innan medlen har omsatts.

Kommentar: Vi är inte en bank, så vi ger inte råd om skatter, lån eller räntor.

6. Välkomstbonus och erbjudanden

6.1 Separata regler och villkor

Vi kan komma att erbjuda en välkomstbonus, och/eller erbjudanden som regleras av separata regler och villkor. Bonusar eller erbjudanden som ditt konto krediteras med måste användas enligt sådana regler och villkor.

Om och i den mån som dessa villkor och de för bonusens eller erbjudandets specifika regler och villkor inte överensstämmer, är det de specifika reglerna och villkoren som råder. 

6.2 Uttag relaterat till välkomstbonusen

Du kan ta ut dina insatta kontanter när du vill. Om du vill ta ut ditt kontantsaldo innan du har uppnått dina omsättningskrav kan du göra det genom att kontakta kundtjänst. Observera dock att du kommer att gå miste om ditt bonussaldo om du tar ut dina insatta kontanter innan villkoren för kampanjerbjudandet har uppfyllts. Läs regler och villkor noggrant när du accepterar ett kampanjerbjudande.

6.3 Upphävanderätt

Betway förbehåller sig rätten att dra tillbaka ett kampanjerbjudande närsomhelst, såvida inte kampanjerbjudandet har en specifik giltighetsperiod.

6.4 Behörighet

Alla Betways erbjudanden är till för kunder som spelar för nöjes skull, och Betway kan, efter eget gottfinnande, begränsa kunders behörighet att ta del av specifika erbjudanden. Vi förbehåller oss rätten att dra in tillgängligheten för ett eller samtliga erbjudanden för alla kunder.

Utöver de särskilda kraven för varje erbjudande gäller även att alla erbjudanden är begränsade till ett deltagande per person, familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, betalkontonummer (t.ex. samma betal-/kreditkort) och delad dator (t.ex. ett bibliotek eller en arbetsplats) 

7. Acceptabel användning

7.1 Acceptabel användning av våra tjänster

Du får enbart använda våra tjänster till lagliga ändamål. Du måste samarbeta fullt ut vid eventuella Betway-utredningar kring aktivitet som specificeras här nedan.

Du får inte använda våra tjänster:

 1. för olagliga aktiviteter eller transaktioner (exempelvis penningtvätt, finansiering av terrorism, identitetsstöld eller betalningsbedrägeri) enligt lagen i den jurisdiktion som gäller för dig;
 2. för att på olagligt vis uppnå vinster;
 3. om du uppger inkorrekta eller vilseledande uppgifter om din identitet, din ålder eller var du är bosatt, eller om du vägrar uppge information som Betway ber om;
 4. om du använder mer än ett aktivt konto på Betway;
 5. om identiteten på personen som har registrerat ett Betway-konto inte överensstämmer med identiteten på bankkontot och/eller kredit-/betalkorten som är kopplade till det kontot, enligt stycke 4.4;
 6. om du har låtit (medvetet eller omedvetet) någon annan använda ditt Betway-konto;
 7. om du har placerat spel eller satsningar på ett koordinerat vis tillsammans med andra kunder på samma (eller i praktiken samma) val för att minska förluster. Betway är endast till för eget bruk på individuell basis och för personlig underhållning;
 8. om Betway har fått meddelanden om begäran av återbetalning och/eller retur från din bank eller den      insättningsmekanism som används till ditt konto;
 9. om du står i maskopi med, fuskar eller på något sätt deltar i aktivitet som hotar sportens integritet;
 10. om du utför någon typ av bedrägeri, såsom identitetsstöld;
 11. om Betway fastställer att du har nyttjat eller använt ett system (som t.ex. maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system såsom botar) framtaget särskilt för att överlista spelsystemen.

Kommentar: Vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett rättvist, säkert och kul ställe att spela på. Vi tolererar ingen olaglig aktivitet eller någon typ av fusk.

7.2 Avstängning och stängning av konto

7.2.1 Utredning och avstängning

I det fall vi misstänker att en kund har brutit mot dessa villkor, eller ägnat sig åt någon typ av aktivitet som beskrivs i 7.1, förbehåller sig Betway rätten att stänga av ditt konto utan förvarning, och ditt konto kommer då att förbli avstängt tills saken är fullt utredd. Du går med på att samarbeta fullt ut vid eventuella Betway-utredningar kring sådan aktivitet.

7.2.2 Stängning av konto

Om vår utredning skulle resultera i kännedom om att du har brutit mot dessa villkor, eller ägnat dig åt någon typ av aktivitet som beskrivs i 7.1, förbehåller vi oss rätten att inskränka eller stänga ditt konto. I sådana fall kommer vi att hålla inne saldot på ditt konto, upp till beloppet för eventuella förluster eller avgifter som Betway har ådragit sig.

Om du har ägnat dig åt olagliga aktiviteter är Betway inte på något sätt förpliktade att betala tillbaka några pengar som finns på ditt konto. Därtill kommer Betway att informera relevanta myndigheter, reglerande organisationer, sport-tillsynsorgan, andra online-tjänsteleverantörer, banker, kreditkortsföretag, leverantörer av elektronisk betalning eller andra finansiella institutioner om din identitet och om all misstänkt olaglig, bedräglig eller oegentlig aktivitet. Du kommer inte tillåtas att öppna några framtida konton hos oss.

7.3 Kontorestriktioner

7.3.1 Restriktioner relaterade till bonusar och erbjudanden

Vi förbehåller oss rätten att dra in tillgängligheten för ett eller samtliga erbjudanden för alla kunder så som beskrivs i paragraf 6.4.

Därutöver, om du bryter mot dessa villkor eller villkoren för ett erbjudande, förbehåller vi oss rätten att annullera din bonus och eventuell vinst kopplad till den bonusen.

7.3.2 Andra restriktioner

Betway hanterar aktivt finansiella skulder och risker på evenemang och marknader. Skuld- och exponeringskontroller kan tillämpas på spel-marknader och/eller på individuella konton för att hantera de riskerna. Betway övervakar konton så som beskrivs i sekretesspolicyn. Om din aktivitet sticker ut från det Betway anser normalt och förväntat beteende, eller passar in på vissa kända mönster som tyder på potentiella exponerings- och skuldfarhågor, kan vi exkludera dig från vissa kampanjer eller från att placera vissa spel. Exempel på ovanligt bettingbeteende är bland annat, men inte enbart:

 • större spel än vanligt som dyker upp på ett visst resultat, exempelvis ett korrekt set-resultat i en ITF-tennismatch;
 • ett spel som placeras av en kund som kan ha haft tillgång till information om det potentiella resultatet för ett evenemang;
 • en kund som ändrar sitt etablerade bettingmönster;
 • underrättelse från en sports tillsynsorgan eller övervakningsorgan; och
 • ett stort antal spel som placeras under en kort tid på ett visst resultat.

8. Sekretesspolicy

8.1 Vår policy

Betway strävar efter att skydda och respektera din integritet och följer alla tillämpliga dataskydds- och sekretesslagar. För mer information om hur och varför vi behandlar din data kan du läsa vår sekretesspolicy.

8.2 Publicitet

Om vi vill använda dina uppgifter till någon kampanjaktivitet utanför Betway eller våra tjänster, går du med på att bli kontaktad och tillfrågad om att dina uppgifter används utan ytterligare kompensation, utom där detta är förbjudet enligt lag.

9. Ansvarsfullt spelande

9.1 Vår policy

Betway strävar efter att erbjuda sina kunder en trivsam spelupplevelse online. Samtidigt är vi väl medvetna om att spelande kan vara problematiskt för vissa individer. Därför verkar vi aktivt för ansvarsfullt spelande och uppmuntrar våra kunder att använda sig av de olika verktygen och funktionerna för ansvarsfullt spelande så att de kan hålla sitt konto under kontroll på ett bättre sätt. Vänligen läs vår policy för ansvarsfullt spelande för mer information.

Kommentar: Vi vill att alla våra kunder spelar på ett ansvarsfullt sätt. Om du har några frågor om de funktioner vi erbjuder eller bara vill veta mer, vänligen kontakta vår kundtjänst.

10. Hjälp och klagomål

10.1 Hjälp

Vår kundtjänst finns tillgänglig om du stöter på några problem. Du når kundtjänst via e-post på: [email protected]

10.2 Kundklagomål

Vi gör alltid vårt bästa för att lösa eventuella problem du kan tänkas ha med vår tjänst. Tyvärr är detta inte alltid möjligt via den normala kundtjänst-processen. Om du är missnöjd med någon del av vår tjänst kan du lämna ett formellt klagomål. Kundklagomål/-krav av något slag måste skickas in inom en skälig tid efter att du upptäckte problemet .

För att säkerställa att ditt klagomål/krav hanteras så fort som möjligt, vänligen skicka in ditt klagomål till e-postadressen nedan. Efter att du har skickat meddelandet så kommer vi att skicka dig en kopia på vår klagomålsprocess, men du kan också be kundtjänst om en kopia när du vill.

För att säkerställa att ditt klagomål/krav hanteras så fort som möjligt vänligen inkludera följande information:

 1. Ditt användarnamn/kontonummer
 2. Ditt registrerade förnamn och efternamn
 3. En detaljerad förklaring av klagomålet/krav 
 4. Specifika datum och tidpunkter kopplade till klagomålet/kravet (om tillämpbart)

Vid mottagandet kommer vi att göra vårt bästa för att lösa rapporterade problem så snabbt som möjligt, men högst inom en månad.

Om du av någon anledning inte är nöjd med lösningen på ditt klagomål/krav, kan du vidarebefodra ärendet till ett av våra alternativa tvistlösningsorgan (ADR) nedan

Alla ADR agerar endast som en neutral instans för tvistemål som uppstår mellan Betway och Kund när:

a) Kunden redan har gått igenom Betways intena tvistlösningsprocess, och

b) Det har uppstått ett dödläge angående tvistens lösning.

Alternativa tvistlösningsorgan tillgängliga för kunder bosatta i Sverige,

Viktigt att notera: ADR är en kostnadsfri tjänst och beslutet som fattas av det alternativa tvistlösningsorganet kommer att anses slutgiltigt av Betway under förutsättning att alla inblandade parter har fått yttra sig.

Om du någon gång skulle misstänka att en kund samarbetar med en annan kund eller fuskar på något sätt, vänligen kontakta Betway på samma sätt nämnt i paragrafen ovan för kundklagomål.

Kommentar: Vi tar våra kunders belåtenhet på största allvar, så vi har ett särskilt team som utreder eventuella problem du känner inte har lösts på ett tillfredsställande sätt.

11. Spel och spelavbrott

11.1 Inga garantier

Med förbehåll för dina lagstadgade rättigheter så som anges i paragraf 13.2 nedan, tillhandahålls tjänsten och programvaran ”i befintligt skick” och vi kan inte lova att tjänsterna och programvaran alltid kommer att vara tillgängliga utan avbrott och i fullt fungerande skick. Tillgång till tjänsterna och/eller programvaran kan stängas av tillfälligt och utan förvarning vid systemfel, underhåll eller reparation eller av andra anledningar skäligen utom vår kontroll. 

11.2 Tekniska fel

Vi är inte ansvariga för eventuella tekniska fel på din dator/enhet, störningar i telekommunikations -/internetuppkoppling eller försök av dig att delta i spel med metoder, medel eller sätt som inte var de av oss avsedda.

Om ett tekniskt fel inträffar i ett spel, en tjänst eller något relaterat system, eller om något annat problem uppstår, kommer alla spel som placerades under den perioden att annulleras och återbetalas. Pengar som erhållits från ett felande spel eller tjänst kommer att annulleras, liksom eventuella påföljande spelrundor eller tjänster där dessa pengar har använts oavsett vilka spel eller tjänster som har använts med dessa pengar. Om ditt konto, som resultat av ett sådant fel eller problem, krediteras med pengar som leder till en överbetalning eller överkreditering, är det ditt ansvar att omedelbart informera Betway. Betway förbehåller sig rätten att, när vi blir medvetna om felaktig kreditering eller utbetalning av pengar, justera ditt konto för att få tillbaka sådana pengar. 

Om ett tekniskt systemfel uppstår kommer alla obekräftade spel att annulleras och återbetalas. Vi ansvar inte, förutom vid fall av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, för eventuella förluster du åsamkas på grund av ett sådant avbrott eller försening. 

Kommentar: Vi jobbar hårt för att kunna erbjuda dig tjänster och spel av högsta kvalitet. Om någonting går sönder lagar vi det så fort som möjligt, och gör vårt bästa för att det inte ska påverka dig negativt.

11.3 Slutgiltigt beslut

I händelse av en skillnad mellan resultatet som visas på din programvara och Betways serverprogramvara, är resultatet som visas på Betways serverprogramvara det officiella och styrande resultatet.

11.4 Fördröjning

Live-TV och andra sändningar som tillhandahålls som en del av något Betway-utbud kan vara fördröjda, vilket kan innebära att andra tillgodogör sig mer aktuell information i förhållande till sådana sändningar. 

11.5 Rapporterade fel

Även fast vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att våra tjänster inte är bristfälliga, kan vi inte garantera att tjänsten aldrig kommer att fela, men vi kommer att undersöka, och om möjligt åtgärda rapporterade problem så fort som möjligt. Om ett fel uppstår bör du rapportera det via e-post eller genom att skriva till kundtjänst.

Kommentar: Om du upptäcker något fel med webbplatsen eller apparna vänligen kontakta kundtjänst, som finns tillgänglig dygnet runt.

11.6 Avbrott av tjänsten

Vi kan, efter eget godtycke, komma att tillfälligt stänga av hela eller delar av vår tjänst. Vi kan, men är inte tvungna, att informera dig om detta i så god tid som är rimligt för typen av avbrott. Vi kommer att återställa tjänsten så snart som är rimligt möjligt efter ett sådant tillfälligt avbrott.

11.7 Förändringar

Betway förbehåller sig rätten att avbryta, förändra, ta bort eller lägga till innehåll på webbplatsen (med undantag av dessa villkor) eller dess programvara omedelbart och utan förvarning efter eget godtycke. Med förbehåll för dina lagstadgade rättigheter enligt paragraf 13.2 nedan kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster till följd av ändringar som har gjorts eller för några förändringar, tillfällig avstängning eller upphörande av programvaran eller tjänster.

12. Immaterialrätt

12.1 Immaterialrätt

Med immateriella tillgångar menas varumärken och firmanamn, oavsett om dessa är registrerade eller ej, inklusive varumärkesansökningar och registrerade varumärken, med den goodwill som följer med dessa firmanamn och varumärken, domännamn, utformning, handelsutseende och handelsstil, inklusive och utan begränsning så som de presenteras på webbplatser; domännamnsregistreringar och eventuella varianter på dessa, nu och i framtiden; eventuell upphovsrätt på utformning, handelsutseende och handelsstil, eventuell rätt eller licens under upphovsrätt att använda denna utformning, handelsutseende och handelsstil, eventuell programvarukod, programvarukonstruktion, utseende och känsla av programvara, eller andra immateriella tillgångar som ägs av oss eller som vi har licens för, i varje fall i alla delar av världen.  

12.2 Ditt godkännande

Du bekräftar och går med på att alla rättigheter, anspråk och rätt till de immateriella tillgångarna enbart är vår egendom eller vederbörligen licensierad till oss. Användande av våra immateriella tillgångar utan vårt skriftliga medgivande är ej tillåtet. Du går med på att inte (och går med på att inte bistå eller underlätta för en tredje part att) kopiera, reproducera, sprida, publicera, förevisa, distribuera, kommersiellt utnyttja eller manipulera de immateriella tillgångarna på något som helst vis.

Du bekräftar och går med på att materialet och innehållet som ryms på den här webbplatsen endast är tillgängligt för dig för personligt bruk och ej för kommersiellt bruk. Annat användande av sådant material och innehåll är strängt förbjudet.

Vi beviljar dig härmed tillstånd att använda våra tjänster enligt dessa villkor. Vi har ensamrätt till våra tjänster och du får endast använda våra tjänster såsom de utfärdats till dig.

Kommentar: Vi skapar fantastiska produkter och innehåll som du får använda och roa dig med för personligt bruk, men det är fortfarande vi som äger dem.

13. Ansvar

13.1 Ditt löfte om betalning

Du går med på att du är ansvarig för eventuella förluster, utgifter eller andra kostnader som vi ådrar oss, utan begränsning, som en följd av om du bryter mot dessa regler och villkor.

13.2 Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa regler och villkor exkluderar ansvar för:

 1. dödsfall eller personskada;
 2. bedrägeri (inklusive bedräglig framställning); eller
 3. lagstadgade rättigheter.

Du har vissa rättigheter enligt lag och dessa inkluderar:

 1. att vi tillhandahåller tjänster med rimlig aktsamhet och skicklighet; och
 2. att du har rätt till reparation av eller kompensation för skador på din enhet eller annat digitalt innehåll orsakat av något digitalt innehåll vi erbjuder dig.

Du kan ha rätt till viss rättslig gottgörelse om vi bryter mot några av dessa rättigheter utan hänsyn till dessa regler och villkor. Ingenting i dessa regler och villkor är avsett att påverka dessa rättsliga rättigheter eller andra rättigheter du också kan vara berättigad till.

Den totala skyldigheten från våra direktörer, våra tjänstemän, anställda, aktieägare, ombud och associerade företag, vårt yttersta moderbolag och andra moderbolag samt våra dotterbolag till dig enligt avtal, skadeståndsgrundande händelse, försumlighet eller annat, för någon förlust eller skada som hur den än har uppstått, direkt eller indirekt, eller för några belopp (även där vi har informerats av dig om eventualiteten av sådan förlust eller skada) skall ej överskrida värdet av de spel och/eller satsningar du placerade via ditt konto beträffande det relevanta spelet/satsningen eller produkten som gav upphov till skyldigheten i fråga. 

Betway tar heller inget ansvar, förutom vid fall av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, för skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått från eller i anslutning till:

 • fördröjningar eller avbrott i funktion eller sändning, förlust eller förvanskning av data;
 • avbrott i förbindelse eller anslutning;
 • en persons felaktiga användning av programvaran och dess innehåll
 • eller några fel eller ofullständigheter i webbplatsens innehåll.

13.3 Force Majeure

Betway skall ej hållas skyldiga eller ansvariga för eventuella funktionsavbrott, eller fördröjningar i funktion, av några av våra förpliktelser enligt spelkontraktet som orsakas av händelser utom vår rimliga kontroll.

Kommentar: Vi kan inte hållas ansvariga för saker utom vår kontroll eller som är en del av den typ av tjänster vi erbjuder.

13.4 Länkar

Betway ansvarar inte genom avtal, skadeståndsgrundande händelse, försumlighet eller annat, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt förknippas med din användning av någon länk som finns på webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som länkar till eller från våra tjänster.

13.5 Virus

Trots att vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att programvaran och filerna är virusfria, kan vi inte garantera att programvaran och filerna är fria från sådana problem. Det är ditt ansvar att skydda dina system samt att se till att möjligheten finns att återinstallera data eller program som förlorats på grund av virus.

14. Dessa villkor

14.1 Uppdateringar

Med anledning av kommersiella, regulatoriska (inbegripet både nytillkommen lagstiftning eller ändring av gällande lagstiftning och / eller relevanta föreskrifter) och / eller på grund av tekniska skäl, kan Betway behöva ändra dessa regler och villkor. Om ändringen inte är obetydlig (exempelvis korrigering av stavfel) kommer vi att meddela dig om ändringen och be dig om ett godkännande med ett popup-fönster på webbplatsen innan ändringarna börjar gälla.

14.2 Ingen agentur

Inget innehåll i dessa villkor ska tolkas som skapandet av en agentur, ett handelsbolag, en trust-konstruktion, förvaltningsrelation eller någon annan form av gemensamt företagande mellan dig och oss.

14.3 Uppdelning av avtal

Om en behörig myndighet avgör att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i någon utsträckning så kommer berörd regel, villkor eller bestämmelse att i den utsträckningen avskiljas från de återstående reglerna, villkoren och bestämmelserna, som kommer att fortsätta vara giltiga i den högsta utsträckning lagen tillåter. I sådana fall kommer den del som anses ogiltig eller ogenomförbar att ändras på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning så att den så nära som möjligt reflekterar Betways ursprungliga syfte med den. 

14.4 Förklaring av regler och villkor

Vi anser att dessa regler och villkor är rättvisa. Kontakta kundtjänst om du behöver råd angående dessa villkor eller någon annan del av vår tjänst.

Observera att all korrespondens kan registreras och telefonsamtal spelas in.

14.5 Överlåtelse

Dessa villkor är personliga för dig och kan inte överlåtas, överföras eller licensieras vidare av dig utan vårt skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att överlåta, överföra eller delegera våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje part utan att i förväg meddela dig.

14.6 Lagstiftning och jurisdiktion

Vi försöker alltid lösa eventuella tvister så fort och effektivt som möjligt. Om du likväl vill vidta rättsliga åtgärder mot oss så måste du göra det i Sverige. Dessa regler och villkor och förhållandet mellan dig och oss regleras av, och tolkas i enlighet med svensk lag samt konsumentskyddslagen.

Uppdaterades senast: 15/01/2024. Version: 1.1.3

Betway Sverige | Odds, Casino, Livespel och esport Online och i appen

 

 

Betway stödjer ansvarsfullt spelande.

Betway drivs av Betway Limited (C39710), ett företag registrerat på Malta under adressen: 9 Empire Stadium Street, Gzira, GZR 1300, Malta. Betway Limited är licensierat i Sverige av Spelinspektionen under en licens utfärdad den 27 mars 2024 och giltig fram till 25 mars 2029.

 

Mail: [email protected]

Welcome toBetway logo

Grab a front-row seat to real Sports Betting action!

Available in AZ, CO, IA, IN, NJ, PA and VA.


Betway Shield

Your winning selections can earn you cash prizes.

Available for US patrons only.